پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٥ خرداد ١٣٩٨
 
 

80 درصد مدارس دو نوبته ابتدايي مناطق ونواحي استان اصفهان در مهر 90 يك نوبته خواهند شد.

به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از اداره روابط عمومي اداره کل آموزش و پرورش، باجلان معاون آموزش ابتدايي اين اداره کل در خصوص طرح يک نوبته شدن مدارس ابتدايي گفت: برنامه ريزي 5 ناحيه شهري براي يك نوبته شدن مدارس ابتدايي توسط كميته نظارت بر طرح(معاون آموزش ابتدايي اداره كل معاون  نوسازي ،رييس اداره حقوقي  ،كارشناس مسئول طرح وبرنامه واعضاي كميته برنامه ريزي ادارات نواحي 2-3-4و5) انجام شد.

 80 درصد مدارس دو نوبته ابتدايي باپيگيري روساي مناطق ونواحي استان در مهر 90 يك نوبته خواهند شد و20 درصد مابقي در دست بررسي است.

مساعدت اداره نوسازي وتجهيز مدارس براي تأمين بودجه تعميرات جزيي وتجهيزات وتحويل به موقع پروژه هاي مورد نياز گام موثري در روند يك نوبته شدن مدارس ابتدايي مي باشد.