پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ٦ خرداد ١٣٩٨
 
يك مجتمع آموزشي شامل خوابگاه و مدرسه روز شنبه طي مراسمي با حضور وزير آموزش و پرورش در گناباد به بهره برداري رسيد.

رييس اداره آموزش و پرورش گناباد در اين خصوص به خبرگزاري جمهوري اسلامي گفت: مجتمع كه شامل 12 كلاس و يك خوابگاه است توسط يك نيكوكار گنابادي به نام 'سيد جعفر ذبيحي شهري' و با كمك دولت ساخته شده است.
'احمد خاكستاني' افزود: سهم اين نيكوكار در ساخت مجتمع آموزشي هشت ميليارد ريال و سهم دولت دو ميليارد ريال بود.
وي گفت: اين مجتمع در زميني به مساحت 10 هزار مترمربع واقع در كوي شرقي شهر گناباد و طي دو سال ساخته شد.
وزير آموزش و پرورش به منظور افتتاح چند مركز آموزشي سفري يك روزه به گناباد انجام داده است.