پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
سه شنبه ٣٠ مهر ١٣٩٨

همزمان با بزرگداشت هفته دولت يك باب سالن ورزشي ويژه دانش آموزان روز يكشنبه در مهديشهر افتتاح شد

در هفته دولت پروژه مذکور با حضور استاندار ومعاون عمرانی استانداری ومسولین محلی و استانی در مراسمی افتتاح شد

این سالن ورزشي با مساحت 852 مترمربع و در قالب مصوبات دور دوم سفر دولت به استان سمنان توسط اداره كل نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس استان سمنان احداث شده است.
هزينه ساخت اين سالن دو ميليارد و 700 ميليون ريال از محل اعتبارات وزارت آموزش و پرورش و تعهدات وزارت نفت تامين شده است.