پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٥ خرداد ١٣٩٨
 
 
يادداشت يک خبرنگار/ خیرین مدرسه ساز گمنام با خدا معامله می کنند
گذشت و ایثار تعابیر و مفاهیم زیبایی دارد . اما گاهی وقت ها در بیان برخی واقعیت ها حتی واژگانی چون گذشت هم کم می آورند. افرادی که حتی از مطرح کردن نام و نشان خود پرهيز مي کنند و نمی خواهند اعتبارشان ورد زبان شهروندان باشد. در گوشه و کنار منطقه یک تهران افراد با ایمان و با اخلاصی زندگی می کنند که در زمره خیرین مدرسه ساز جای می گیرند ، اما نامی از آنها برده نمی شود . این افرد گر چه در دنیای مادی و بی ارزش دنیا گمنام هستند و شاید دانش آموزان مدرسه آنها را نشناسند ، اما در پیشگاه پروردگار آشنایند. این افراد با خدا معامله می کنند و حتی نگاه غیر عادی شهروندان را نمی پسندند. خود را از شهروندان عادی جامعه می دانند و دوست ندارند جامعه از آنها اسطوره قهرمانی و بزرگی بسازند . "خیرین مدرسه ساز گمنام" را در کوچه و بازار کنارمان می بینیم. افرادی که گاهی وقت ها خانه و زندگی شان را صرف مدرسه سازی کرده اند، اما کارشان را کوچک می شمرند. آنها الگوی ایثار و از خود گذشتگی هستند افرادی که حتی نامشان را برای کسی فاش نمی کنند.