پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢٤ آذر ١٣٩٧
 
سه ویژه برنامه هفت دقیقه ای ویژه جشنواره خیرین مدرسه ساز خراسان جنوبی که پس از قرارداد با صدا و سیمای استان صورت پذیرفته شده بود از شبکه استانی خاوران در فواصل معین پخش گردید