پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٥ خرداد ١٣٩٨
 
سه ویژه برنامه هفت دقیقه ای ویژه جشنواره خیرین مدرسه ساز خراسان جنوبی که پس از قرارداد با صدا و سیمای استان صورت پذیرفته شده بود از شبکه استانی خاوران در فواصل معین پخش گردید