پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٥ خرداد ١٣٩٨
به همت روابط عمومي سازمان نوسازي مدارس كشور ، دوره آموزشي ارتباطات تصويري برگزار مي شود.
به گزارش روابط عمومي سازمان نوسازي مدارس كشور ، اين دوره با حضور كارشناسان روابط عمومي نوسازي مدارس استانها طي 2 روز 21 و 22 آذرماه سال جاري در محل سالن كنفرانس سازمان نوسازي مدارس كشور برپا مي گردد. براساس اين گزارش ، در اين دوره به تكنيك هاي موثر در تعامل روابط عمومي با رسانه ها ، تاريخچه روابط عمومي ، ويژگي كارشناسان روابط عمومي – انواع ارتباط با رسانه ها تاريخچه راديو و تلويزيون در ايران و انواع شبكه ها ي تلويزيوني و راديويي اشاره مي شود.
همچنين در پايان اين دوره به شركت كنندگان 16 ساعت گواهينامه اعطا مي گردد.