پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان بوشهر مهندس در چهاردهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان بوشهر جهانبخش استاندار بوشهر ضمن تشکر و قدردانی از نیک اندیشی و عمل بسیار زیبای خیری که تمام دیه فرزندش را به امر مقدس مدرسه سازی هدیه کرده بود ساخت یک باب منزل مسکونی را به این خیر وعده دادند.

روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان بوشهر