پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨

معاون فنی سازمان نوسازی مدارس کشور گفت: بازدید از مناطق زلزله‌زده نشان داد مدارسی که مقاوم‌سازی شدند، دارای سازه محکمی بودند، پایداری خود را حفظ کردند و در زلزله آسیبی ندیدند.

محمدحسین ترابی‌زاده، معاون فنی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبری فارس «توانا» در خصوص وضعیت سازه‌های مدارس کشور در زلزله‌های اخیر اظهار داشت: ساختمان‌های آموزشی را به سه دسته تقسیم‌بندی می‌کنیم که ساختما‌ن‌های دسته اول، مدارسی هستند که بر اساس ضوابط آیین‌نامه 2800 و مقررات ملی ساختمان، احداث شده‌اند.

وی به ویرایش آیین‌نامه 2800 اشاره کرد و افزود: ویرایش اول در سال 68، ویرایش دوم در دهه 70 و ویرایش سوم این آیین‌نامه در دهه 80 انجام شده است و سازه‌های مدارسی که بر اساس این آیین‌نامه در تمام دوره‌ها احداث شده است، مقاوم هستند.

* مدارس فرسوده باید تخریب شده و دوباره احداث شوند

ترابی‌زاده ادامه داد: بررسی که از مدارس زلزله‌زده آذربایجان شرقی و بوشهر داشتیم، نشان داد، مدارس ساخته شده بر اساس آیین‌نامه 2800 و مقررات ملی ساختمان، دارای استحکام هستند.

وی گفت: ساختمان‌های دسته دوم، مدارسی هستند که در بررسی‌ها به عنوان مدارس تخریبی نام گرفته‌اند؛ این مدارس دارای عمر طولانی هستند و به چندین دهه گذشته بر می‌گردند.

معاون فنی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور اضافه کرد: بررسی مناطق زلزله‌زده نشان داد که درصد قابل توجهی از مدارس فرسوده در زلزله‌ها، تخریب شده یا آسیب جدی دیده‌اند.

وی افزود: بر اساس قانون تخریب و بازسازی مدارس، بخشی از مدارس فرسوده کشور، تخریب و بر اساس آیین‌نامه 2800 و مقررات ملی ساختمان، احداث شده‌اند اما این اقدام در حد منابع اعتباری اختصاص یافته، انجام شده است.

* لزوم حمایت بیشتر از بودجه‌های عمرانی آموزش و پرورش

ترابی‌زاده به دسته سوم مدارس اشاره کرد و گفت: این ساختمان‌ها، مدارس مقاوم‌سازی شده هستند که بازدید از مناطق زلزله زده نشان داد، مدارسی که مقاوم‌سازی شدند، دارای سازه محکمی بودند، پایداری خود را حفظ کردند و در زلزله آسیبی ندیدند.

معاون فنی سازمان نوسازی مدارس کشور تصریح کرد: اگر آهنگ حمایت از بودجه‌های عمرانی آموزش و پرورش تندتر شود، تمام دغدغه‌ها نسبت به ناپایدار بودن برخی مدارس برطرف می‌شود.