پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
 

وباز هم مردی از تبار بزرگان به لرستان آمد

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان:

خیرمدرسه ساز،ساخت 3باب مدرسه نیمه تمام راروستاهای محروم استان للرستان تقبل نمودند.

مهندس محمد ابراهیم با ظاهری متین وهمتی بلند که دارای مدرک فوق لیسانس معماری  واینکه ایشان به تمام زوایا مدرسه سازی و هنر معماری آشنا هستند مصمم شدند که در راستای سیاستهای سازمان نوسازی مدارس ودر مناطق محروم شهرستانهای ازنا ومعمولان و سپید دشت استان لرستان 3باب پروژه نیمه تمام راتکمیل ودر اختیار دانش آموزان این استان قراردهند.

خیرمدرسه ساز  با متانت وایثاری که دراعماق وجودشان نمایان بود گفت: بنده خوشحالم از اینکه بتوانم قدمی درراه مدرسه سازی بردارم وباعث شادی و شکوفایی دانش آموزان عزیز شوم.

 ایشان درخصوص نامگذاری مدارس افزودند: مدارس موردنظر با تشخیص نوسازی مدارس و آموزش و پرورش استان نامگذاری شوندواین امر حکایت از روحی بزرگ می کند که در شان وشایسته خیرین عزیزمدرسه ساز  می باشد.

درپایان مهندس محمدابراهیم تاکیدنمودند: نمودند که در مدارس تکمیلی ازمادر بزرگوارشان زنده یاد سرکارخانم احترام الملوک ساده تهرانی یاد شود که بنا به وصیت این بانوی بزرگ این امر صورت می پذیرد.