پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٥ خرداد ١٣٩٨
 

 

روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس البرز

 

 

 

 

 

 

 

 

بنا به گزارش روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس البرز : مراسم اهداء زمين براي ساخت هنرستان تربيت بدني شهيد مفتح با حضور خير نيك انديش دكتر محمد رضا اسپرورين بر گزار شد . در اين جلسه  كه  با حضور مدير كل محترم نوسازي مدارس البرزتشكيل گرديد ،  طي تفاهم نامه اي زمين احداث اولين هنرستان تربيت بدني استان به زير بناي 650 متر مربع و 9 كلاسه به نماينده خير محترم و با حضور خير نيك انديش دكتر محمد رضا اسپرورين در ناحيه 4  آموزش و پرورش كرج واگذار گرديد.