پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
 
 

يكباب آپارتمان مسكوني به ارزش 100 ميليون تومان از سوي خانم حاجي زاده ، فرهنگي بازنشسته جهت ساخت مدرسه ابتدايي در منطقه 16 تهران به مجمع خيرين مدرسه ساز شهر تهران اهداء شد.

به گزارش روابط عمومي مجمع خيرين مدرسه ساز شهر تهران اين آپارتمان در منطقه نارمك تهران واقع است و ارزش ريالي آن بالغ بر100 ميليون تومان برآورد شده است.

گفتني است مشاركت خيرين نيك انديش در امر مقدس مدرسه سازي در قالب اهداي زمين ،‌آپارتمان و يا هداياي نقدي است كه در طول سالهاي اخير رشد مضاعف داشته است.

خيرين مدرسه ساز استان تهران در سال 89 با اهداي 110 ميليارد تومان براي ساخت مدارس رتبه اول كشور را بدست آوردند.