پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
 

  والدین  دانش آموز  دامغاني تعهد ساخت آموزشگاه شش کلاسه نمودند

خیر مدرسه ساز محمد علی گلعلی نژاد و همسرش در اقدامی خداپسندانه و به منظور گسترش فضای فیزیکی آموزشگاه شاهد دامغان تعهد به ساخت مدرسه شش کلاسه در مجاورت آموزشگاه راهنمایی دخترانه شاهد دامغان را نمودند

فرزند اين خيرين مدرسه ساز درآموزشگاه راهنمايي دخترانه شاهد در حال تحصيل مي باشد   مقررشد به محض تحویل زمین و انجام مراحل  فني احداث این آموزشگاه خیر ساز آغاز شود.