پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ٦ خرداد ١٣٩٨
 

خیّر مدرسه ساز منطقه یک تهران/  هیچ کاری نمی تواند جای مدرسه سازی را بگیرد 
با توجه به اهمیت علم و دانش در پیشرفت و توسعه جوامع ، هر فعالیتی که خیر خواهانه و بدون چشم داشت در مسیر بهبود وضعیت امکانات آموزشی و علمی انجام شود قابل تامل و ارزشمند است .
«مجید کاشفی» خیر مدرسه ساز منطقه یک تهران در گفت و گو با خبر نگار مجمع خیرین مدرسه ساز این مطلب را عنوان می کند و می گوید :« در شرایط کنونی جامعه و نیاز دانش آموزان به فضا های آموزشی مناسب و استاندارد به نظر می رسد هیچ کاری جز مدرسه سازی نمی تواند نیاز این قشر و آینده سازان کشور را تامین کند .»
بر پایه این گزارش خیر مدرسه ساز منطقه یک که سال هاست با مجمع خیرین مدرسه ساز شهر تهران همکاری و تعامل مطلوب دارد تا کنون 2 مدرسه در نقاط مختلف منطقه یک تهران از جمله خیابان های آبک و نیاوران ساخته است و قصددارد تا چند مدرسه دیگر برای دانش آموزان مستعد و توانمند ساکن در منطقه یک تهران بسازد .
گفتنی است خیر مدرسه ساز منطقه یک تهران با تنی چند از مدیران اداره آموزش و پرورش منطقه یک و اداره کل نوسازی مدارس استان تهران از تعدادی از مدارس فرسوده بازدید کرده و با در نظر گرفتن جوانب کار و شرایط لازم در امور مدرسه سازی با انها همکاری و مشارکت داشته باشد .