پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٥ خرداد ١٣٩٨
 
 

 

رييس سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس كشور و معاون عمراني وزير آموزش و پرورش با تاكيد بر اينكه بر اساس آيين‌نامه، جداسازي سرويس‌هاي بهداشتي از آبخوري مدارس الزامي بوده و در ساخت وسازهاي جديد هيچ مدرسه‌اي بدون تفكيك اين دو بخش تحويل نمي‌شود.

 

دکترمرتضي رييسي گفت: در مدارسي كه طي شش سال اخير احداث شده‌اند جداسازي آبخوري‌ها از سرويس‌هاي بهداشتي رعايت شده و بر اساس آيين‌نامه‌اي كه در‌اين‌باره وجود دارد سازمان نوسازي مكلف بوده تا در ساخت وسازهاي خود اين آيين‌نامه اجرايي را رعايت كنند.

 

وي افزود: جداسازي سرويس‌هاي بهداشتي از آبخوري مدارس در راستاي بهبود و ارتقاء سلامت و بهداشت دانش‌آموزان انجام مي‌شود و در اين راستا سال 86 اعتباري معادل 20 ميليارد تومان براي جداسازي سرويس‌هاي بهداشتي از آبخوري مدارس به استان‌ها به ويژه مناطق محروم از جمله سيستان و بلوچستان اختصاص يافت.

 

معاون عمراني وزير آموزش و پرورش، گفت: سال 87 و 88 بخشي از اعتبارات تعميرات مدارس به اين امر اختصاص يافت تا مدارسي كه در سنوات گذشته داراي آبخوري و سرويس بهداشتي مشترك بودند اصلاح شده و جداسازي آنها انجام شود.

 

وي گفت: در حال حاضر يك درصد مدارسي كه جزو مدارس تخريبي هستند با اعتبار خوبي كه براي بخش تخريب و بازسازي مدارس اختصاص يافته در دستور كار برنامه تخريب و بازسازي قرار دارد و در حين اجراي اين پروژه مشكل آبخوري و سرويس‌هاي بهداشتي حل خواهد شد.

 

ريسي تصريح كرد: سال 87 طي بخشنامه‌اي به همه استان‌ها ابلاغ شد تا نسبت به جداسازي سرويس‌هاي بهداشتي از آبخوري‌ها اقدام كنند و مدارسي كه داراي چنين مشكلي هستند بايد مشكل خود را به اداره آموزش و پرورش استان خود اعلام كنند تا نسبت به رفع مشكل آنها اقدام شود.

 

رييس سازمان نوسازي تاكيد كرد: اين سازمان نه تنها به دنبال حل مساله‌اي جداسازي سرويس‌هاي بهداشتي از آبخوري‌هاي مدارس است بلكه هيچ مدرسه‌اي را بدون تفكيك اين دو سرويس تحويل آموزش و پرورش نخواهد داد و در آيين‌نامه‌هاي ساخت و ساز مدارس جديد‌التاسيس اين بخش به عنوان يكي از الزامات مورد توجه ويژه در ساخت و سازهااست.