پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
 
 

معاون عمراني وزير آموزش و پرورش گفت: هويت بخشي به معماري مدارس به تصويب قوانين نيازمند است و عزم ملي را مي طلبد.

 

'مرتضي رييسي' در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي ايرنا افزود: تصويب قوانين در اين عرصه بسيار مهم است چرا كه محور اصلي اداره هر كشوري و اجراي امور مهندسي در كشور، بخصوص در زمينه معماري و شهرسازي، با تصويب قوانين ممكن است.

وي با بيان اينكه بايد عزم هويت بخشي در نهادهاي مسئول كشور به وجود آيد، اظهار داشت: افزود: مسايلي كه تاريخ يك كشور را مي سازد، دشواري هاي مخصوص خودش را دارد و نيازمند اين است كه افرادي از خود گذشتگي كنند تا اتفاق بزرگي در كشور به وقوع بپيوندد.

رييس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور گفت: بايد هر يك از افراد جامعه خود را درگير قوانين احياي معماري ايراني كنند و لازم است چنين اراده اي در متخصصان امر نيز به وجود آيد.

رييسي اضافه كرد: سازمان نوسازي مدارس كشور به دنبال تغيير نگرش معماران در ساخت و ساز مدارس ايراني است و تلاش كرده است با بهره گيري از دانش و تخصص معماران، معماري مدرن را با معماري كهن تلفيق كند.

وي اظهار داشت: معماري مدارس به عنوان پلي بين دنياي مهندسي ساختمان و نظام تعليم و تربيت است و در هر كشوري، طراحي فضاهاي آموزشي بر اساس ميان رشته هايي كه در اين زمينه تعريف شده است ، شكل مي گيرد كه نمونه بارز آن مدارس ماندگار و مكتب خانه هاي قديمي است كه علاوه بر داشتن استحكام بالا، از ويژگي هاي ظاهري و معماري خاصي نيز برخوردار بودند.