پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ٦ خرداد ١٣٩٨
 

هوشمندسازي مدارس منطقه هفت با كمك دانش آموزان
در سال گذشته تحصيلي 13 مدرسه از مدارس منطقه هفت آموزش و پرورش تهران با كمك دانش آموزان خير اين منطقه هوشمندسازي شد.
بر اساس اين گزارش دانش آموزان خير منطقه هفت در سال تحصيلي گذشته با اهداي مبلغي برابر با 38 ميليون تومان به امر هوشمند سازي مدارس اين منطقه كمك كردند.
علاوه بر كمك 38 ميليون توماني دانش آموزان، مبالغي نيز از سوي مجمع خيرين مدرسه ساز به آموزش و پرورش منطقه هفت اهدا شد كه با مجموع اين كمك ها 13 مدرسه به تجهيزات هوشمندسازي مدارس مجهز شدند.