پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
 

هوشمند سازی 4 مجتمع آموزشی استثنایی تهران به همت خیرین مدرسه ساز

مدیر آموزش و پرورش استثنایی تهران گفت: به همت خیرین مدرسه ساز در آستانه سال تحصیلی جدید 4 مجتمع آموزشی استثنایی به طور کامل هوشمند شده است.
وجیه الله پرویزی در گفت و گو با خبرنگار خیرین مدرسه ساز  شهر تهران افزود: 64 مجتمع آموزشی استثنایی در تهران وجود دارد که 4 مجتمع به طور کامل هوشمند شده است و مابقی مدارس هر کدام 2 کلاس آن ها هوشمند شده است.
وی ادامه داد: در آستانه سال تحصیلی جدید به همت خیرین مدرسه ساز اولین هنرستان کشت گیاهان آپارتمانی برای دانش آموزان اوتیسم و کم توان ذهنی به بهره برداری می رسد.
مدیرآموزش و پرورش استثنایی تهران تصریح کرد: این هنرستان که برای نخستین بار از سوی خیرین مدرسه ساز تهران ساخته شده است در آستانه سال تحصیلی جدید در اول مهرماه به بهره برداری می رسد.
پرویزی ضمن تمجید از اقدامات موثر خیرین مدرسه ساز تهرانی درخصوص افزایش امکانات آموزشی به کودکان کم توان ذهنی گفت: با کمک خیرین مدرسه ساز تهرانی اختصاص فضای آموزشی به کودکان استثنایی در سال تحصیلی جدید افزایش یافته است
.