پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
 

معاون اداری ومالی اداره کل نوسازی مدارس استان خراسان رضوی گفت: تاکنون 300 کلاس درس از کلاس های تحویلی را با اعتبارات اداره کل نوسازی مدارس هوشمند سازی کرده ایم.

محمد صادق قاری  با اشاره به هوشمندسازی مدارس اظهار افزود: در مقوله هوشمندسازی بر اساس سیاست وزارت آموزش و پرورش مقرر شد تا در سال جاری 20 درصد مدارس هوشمندسازی شود.وی افزود: در این جهت اقداماتی که نیاز بوده با برنامه ریزی انجام و حاصل آن این است که تاکنون 300 کلاس درس از کلاس های تحویلی را با اعتبارات اداره کل نوسازی مدارس هوشمندسازی کرده ایم.قاری با اشاره به اینکه 30 میلیارد ریال برای هوشمندسازی مدارس استان خراسان رضوی در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: بر این اساس 20 میلیارد از طریق اداره کل آموزش و پرورش و 10 میلیارد از طریق اداره کل نوسازی مدارس هزینه می شود .

معاون اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی با اشاره به رعایت شاخصهای فناوری اطلاعات در تهیه تجهیزات هوشمند سازی مدارس گفت: ما بر اساس برنامه های وزارت اموزش و پرورش که اعلام می کند، کارها را انجام می دهیم.وی اضافه کرد: در انتخاب محصول مشخصات فنی را رعایت می کنیم و این مشخصات را هم از طریق فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش و هم از طریق اداره فناوری سازمان نوسازی مدارس و مجموع برداشت ها و نیازهایی که داریم با تناسب نیازهای دانش آموزان دنبال می کنیم.

شایان ذکراست تجهیزات هوشمند سازی هرکلاس شامل دیتا پروژکتور، بوردهای هوشمند، رایانه و کیت هوشمندسازی بوردمی باشد که تاکنون درمجموع 3هزار کلاس از مجموع حدود 60هزارکلاس درس استان هوشمند سازی شده است.

 

 

 

 روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی