پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ٦ خرداد ١٣٩٨
 
مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به مصوبه دولت مبنی براینکه مدارس 50 درصد بهای مصرفی آب و گاز و .... را نپردازند گفت: دستگاهها و نهادهای دیگر هنوز زیرساختهای اعمال تعرفه های جدید را فراهم نکرده اند چرا که باید سامانه قیمتهای مصرف مدارس را تغییر دهند.
سید علی یزدیخواه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با مسئولان دستگاههای استانی درباره انرژی گاز، برق، آب، نفت سفید و گازوئیل که برای مدارس استفاده می کنیم مکاتبه و مذاکره تلفنی داشته ایم که انشعابات هیچ مدرسه ای را قطع نکنند.

وی با اشاره به مصوبه دولت مبنی براینکه مدارس 50 درصد بهای مصرفی آب و گاز و .... را نپردازند، گفت: دستگاهها و نهادهای دیگر هنوز زیرساختهای اعمال تعرفه های جدید را فراهم نکرده اند چرا که باید سامانه قیمتهای مصرف مدارس را تغییر دهند.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران ادامه داد: دستگاههای مربوط مصوبه دولت را قبول دارند اما در حال تهیه نرم افزارهای جدید برای قیمت آبونمان در مدارس هستند ضمن اینکه مدارس از اول فروردین شامل این قانون شده اند و اگر مدیران قبوض خود را بپردازند در محاسبات بعدی شان تخفیف لحاظ می شود و اینگونه نیست که قابل بازگشت به حساب مدارس نباشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، از زمان هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حاملهای انرژی، برخی از مدیران مدارس در پرداخت هزینه های آب، گاز، برق و ...خود با مشکل کمبود اعتبار روبرو شده اند.