پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
سه شنبه ٣٠ مهر ١٣٩٨
 

طی مراسم با شکوهی با حضور مهندس جعفری مدیر کل مشارکتهای مردمی نوسازی مدارس کشور،آقای فراهانی مدیر عامل پست بانک کشور ،زارع پور مدیر کل آموزش وپرورش استان ،مسئولین ومردم شریف شهرستان لنده هنرستان 6کلاسه پست بانک این شهرستان افتتاح گردید.مهندس دیودیده مدیر کل نوسازی مدارس استان ضمن خیر مقدم به مهمانان ،گزارشی از عملکرد این اداره کل را در زمینه اقدامات انجام شده در استان وشهرستان داد و افزود این هنرستان دارای 6کلاس درس است ، زیر بنای آن 1160متر مربع می باشد وگفت سر جمع اعتبار هزینه شده شش میلیارد پانصد هزار ریال می باشد که از این مبلغ دو میلیارد پانصد میلیون ریال آن با همکاری پست بانک و مابقی این مبلغ از محل اعتبارات ملی پرداخت شده است ،سپس مهندس جعفری در رابطه با همکاری خوب پست بانک در امر مدرسه سازی اشاراتی داشتند وابراز داشتند که مدرسه است که بجه ها را می سازد.