پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٥ خرداد ١٣٩٨
 
همیاران خیرین مدرسه ساز در منطقه 15تهران شناسایی می شوند
از ابتدای مهر ماه با آغاز سال جدید همیاران خیرین مدرسه ساز منطقه 16 شناسایی و در اجرای طرح ها و برنامه ها از کمک های مادی و معنوی آنها استفاده خواهد شد.
به گزارش خبر نگار مجمع خیرین مدرسه ساز شهرتهران ، براساس این طرح،همیاران خیرین مدرسه ساز مدارس شناسایی شده و ضمن دعوت از آن ها در اجرای برنامه های مختلف از دیدگاه و نظر آنها در پیشبرد اهداف آموزشی و تحصیلی بهره مند خواهند شد.
بر پایه این گزارش ، همیاران خیرین مدرسه ساز ، اعضای تشکل دانش آموزی منطقه 15 هستند که در طول سال تحصیلی با ارائه پیشنهاد و برنامه های ابتکاری وهمچنین اهدای بخشی از پس انداز و اندوخته های خود به رشد و توسعه امکانات آموزشی منطقه و رفاه دانش آموزان کمک می کنند.