پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢٤ آذر ١٣٩٧
 
همیاران خیرین مدرسه ساز در منطقه 15تهران شناسایی می شوند
از ابتدای مهر ماه با آغاز سال جدید همیاران خیرین مدرسه ساز منطقه 16 شناسایی و در اجرای طرح ها و برنامه ها از کمک های مادی و معنوی آنها استفاده خواهد شد.
به گزارش خبر نگار مجمع خیرین مدرسه ساز شهرتهران ، براساس این طرح،همیاران خیرین مدرسه ساز مدارس شناسایی شده و ضمن دعوت از آن ها در اجرای برنامه های مختلف از دیدگاه و نظر آنها در پیشبرد اهداف آموزشی و تحصیلی بهره مند خواهند شد.
بر پایه این گزارش ، همیاران خیرین مدرسه ساز ، اعضای تشکل دانش آموزی منطقه 15 هستند که در طول سال تحصیلی با ارائه پیشنهاد و برنامه های ابتکاری وهمچنین اهدای بخشی از پس انداز و اندوخته های خود به رشد و توسعه امکانات آموزشی منطقه و رفاه دانش آموزان کمک می کنند.