پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
 
 

همه روزها ، روز روابط عمومي است

 

چند سالي است كه روز ارتباطات را بنوعي به روابط عمومي هم ارتباط دادند كه دل ما هم خوش باشد كه يك روز در تقويم رسمي كشور داريم ، اما در واقع خودمان بهتر مي دانيم كه  همه روزها روز روابط عمومي است چرا كه از آغاز صبح تا دل شب هر روز بايد نيروهاي روابط عمومي در صحنه و ميدان كار حاضر و ناظر باشند ، تعطيل و غيرتعطيل هم ندارد ، خدا انشاء ا... به اين اصحاب رسانه صبر و عمر زياد عنايت نمايد كه حداقل ما را تحمل مي كنند ، چون شما هر چقدر هم مردم دوستي باشيد دوبار كه در هفته يك نفر را ديديد ، دلتان سير مي شود اما  اين نمايندگان  رسانه ها با اين كه در هفته چند بار نيروهاي روابط عمومي را مي بينند ، اما خسته نمي شوند و اعتراضي هم ندارند .

از اين مقدمه كه بگذريم بايد گفت : روابط عمومي شغل نيست و هيچ كس هم نبايد با اين ديدگاه  به آن بنگرد چرا كه  شغل داراي شكل  و شمايل معلوم  ، با ساعت كار مشخص و با زمان و مكان معين است اما روابط عمومي تقريباً هيچ كدام از اين اصول را ندارد و ملزم به رعايت آنها هم نيست ، نه حد و مرز  مي شناسد و نه ساعت اداري و غيراداري ،  بر اساس تعاريف اصولي ، علماي ارتباطات معتقدند ، روابط عمومي مهندسي افكار عمومي است كه با ارتباطات قوي دوسويه در حوزه هاي متعدد با بيان راههاي جديد و دوري جستن از شيوه هاي گذشته در تحقق اهداف سازماني مثمر  ثمر مي باشد .

قطعاً وقتي اصول و فنون جديد با تجارب افراد آميخته شود و مورد استفاده مديران و كارشناسان براي پيشرفت اهداف سازماني قرار گيرد ،مي تواند اين نويد را در بر داشته باشد كه مسير تكامل روابط عمومي از مرزهاي كلامي گذشته و مورد بهره برداري مؤثر و كارساز قرار گرفته است ، چرا كه نقش روابط عمومي اكنون از اطلاع رساني يك سويه به سطوح بالاتري چون توسعه اعتماد متقابل بين مردم و مسوولين و همينطور اعتماد سازي در بين افكار عمومي نسبت به يك دستگاه سازماني رسيده است ، تا بتواند تعامل مؤثري بين عملكرد دولت و مخاطبين كه مردم هستند ايجاد نمايد و بي شك در اين بين روابط عمومي با برقراري ارتباط دوجانبه بين مردم ورسانه ها به عنوان پل ارتباطي سازمان با مخاطبان ، افكار عمومي را هدايت و با بهره گيري از يافته ها ، تحقيقات و مطالعات اجتماعي مديران را از خواسته ها ، نيازها و پيشنهادهاي افكار عمومي آگاه مي كند ، تا علاوه بر تأثير گذاري در تصميم گيري سازماني ، مسوولين را در تعيين رسالت كاري و اولويت بندي نمودن تقاضاهاي جامعه كمك  نمايد تا علاوه بر تسهيل در امور مديريت كه يكي از جامع ترين تعاريف از حرفه روابط عمومي است ضمن حفظ منافع سازماني به تأمين منافع سرمايه هاي اجتماعي نيز پرداخته باشد.

 

محسن نامداري

روابط عمومي نوسازي مدارس فارس