پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ٦ خرداد ١٣٩٨
 

طی مراسمی باحضور مهندس هاشمی نسب مدیرکل نوسازی مدارس خراسان رضوی ازفعالان وخبرنگاران رسانه ها ومطبوعات استان تجلیل به عمل آمد.

مهندس هاشمی نسب دراین مراسم ضمن تبریک روز خبرنگار بااشاره به تعامل خوب وسازنده خبرنگارانبا این اداره کل گفت : خوشبختانه شما عزیزان بادرک صحیح وظیفه خطیر وحساس مدرسه سازی بااطلاع رسانی دقیق ومناسب خود باعث شده اید مردم آگاهی خوبی ازوضعیت فضاهای آموزشی استان واقدامات صورت گرفته پیداکنند ، واین باعث شده است که خیرین ونیک اندیشان زیادی به کار خیر  مدرسه سازی جذب شوند وما امروز بزرگانی راهمراه مدرسه سازان و دربین خیرین مدرسه ساز داریم که مسلما اگر اطلاع رسانی درست وبه هنگام شما اصحاب محترم رسانه نبود این امر به آسانی    میسرنمی شد.

هم چنین دراین مراسم که اعضای شورای معاونین وهمکاران روابط عمومی نیز درآن حضور داشتند ، آقایان محمدرضا خدادادی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی،مهندس محمد ولی رفیعی  معاون اجرایی ونظارت ،مهندس خاکشور مسئول حراست ومحمد رنجبر مسئول روابط عمومی نیزهرکدام طی سخنانی بااشاره به نقش سازنده خبرنگاران خواستار توجه   بیش ازپیش این عزیزان به مقوله مدرسه سازی وانعکاس فعالیت های خیرین مدرسه ساز واین اداره کل شدند . درادامه جلسه خبرنگاران نیز هرکدام نقطه نظرات خود رادرحوزه اطلاع رسانی وخبر وراههای همکاری بیشتر بیان نمودند .

درپایان این مراسم بااهدای لوح سپاس ازاصحاب رسانه تجلیل به عمل آمد.

 

محمد رنجبر مسئول روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی