پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٨
 
 

باسمه تعالي

 

همت والاي خير نيك انديش پروژه نيمه تمام ديگري را در استان قزوين تكميل مي نمايد

 

پروژه آموزشي نيمه تمام روستاي كمال آباد در شهرستان البرز استان قزوين توسط خير نيك انديش آقاي حاج ابراهيم هاديان تكميل مي شود .

بنا بر گزارش روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس استان قزوين آقاي حاج ابراهيم هاديان هزينه تكميل يكباب مدرسه در روستاي كمال آباد شهرستان البرزدر استان قزوين ،كه از پروژه هاي نيمه تمام تخريب وبازسازي مي باشد را تقبل نموده كه هم اكنون اين پروژه به همت ايشان وبا اعتباري بالغ بر 400ميليون تومان در حال ساخت است.در ضمن اين خير نيك انديش در سال 81 نيز يك واحد آموزشي در همان محل و بنام پدر بزرگوارشان احداث نموده،كه در اختيار دانش آموزان روستا مي باشد.