پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٨
 
بنام خدا . نخستین همایش مدیران مدارس مقاطع مختلف تحصیلی آموزش و پرورش سنگر شهرستان رشت در روز پنجشنبه 21/07/1390 با حضور مدیر کل نوسازی مدارس گیلان و نمایندگان محترم مردم شریف شهرستان رشت در مجلس شورای اسلامی در بخش سنگر برگزار گردید . در این جلسه راهکارهای بهبود شرایط تحصیلی و روشهای برنامه ریزی در جهت تهذیب ، تحصیل و ورزش در ساخت و توسعه فضاهای آموزشی مورد بررسی قرار گرفت .