پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
 

همایش مدرسه ایرانی،معماری ایرانی پلی بین امروزوفردای هویت معماری ماست

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان:

 

مهندس اسدی پورمدیرکل نوسازی مدارس استان لرستان گفت:همایش مدرسه ایرانی- معماری ایرانی پلی بین امروزوفردای هویت معماری ماست،

وی افزود: توجه به پارامترهای مختلف ازجمله تلفیق مهندسی ارزش بامهندسی فرهنگی درخلق آثارمعماری شاخص وماندگارکشوربیشترحوزه های علوم نظری وکاربردی راتحت شعاع قرارداده است.

مدیرکل نوسازی مدارس لرستان گفت:امروزه برگزاری باشکوه همایش های سازمان نوسازی،توسعه وتجهیزمدارس دراین عرصه توانسته است زمینه سازتحقق اهداف چشم اندازبرنامه های بلندمدت حوزه های معماری کشورشودویک فرصت طلایی راپیش روی دلسوزانی قراردهدکه همواره به پاس ودرراه احیاءهویت اصیل معماری ایرانی برروی صفحات پاک کاغذین باقلمی که پروردگارشان به آن قسم یادفرموده دراین جهادمقدس مشارکت نمایند.