پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨

گردهمايي شوراي منطقه 2 ادارات كل نوسازي مدارس كشور به ميزباني شهر مقدس قم برگزار گرديد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس استان قم، اين گردهمايي 2 روزه با حضور مهندس ترابي زاده معاونت محترم فني و اجرايي سازمان نوسازي مدارس كشور به همراه مديران كل، معاونين فني و اجرايي و كارشناسان ادارات كل نوسازي مدارس استانهاي تهران - گلستان - گيلان  -  مازندران و قم برگزار گرديد.

بازديد از 8 پروژه آموزشي كه 4 پروژه آن انتخابي سازمان نوسازي مدارس كشور و 4 پروژه مورد بازديد توسط اداره كل نوسازي مدارس استان قم انتخاب شده بود، دستور كار روز اول گردهمايي بود.

لازم به ذكر است پروژه مقاوم سازي دبيرستان هدايتي قم كه بزرگترين پروژه مقاوم سازي كشور محسوب مي شود، يكي از پروژه هاي مورد بازديد كارشناسان بود كه كيفيت اجرا، مدت پيمان و قيمت تمام شده پروژه مورد استقبال و تاييد قرار گرفت. همچنين بازديد از دبيرستان امام صادق (ع) قم با قدمتي بالغ بر 72 سال (احداث در سال 1317)كه از مدارس ماندگار و داراي ثبت ملي از اداره كل ميراث فرهنگي مي باشد ديگر پروژه بازديدي كارشناسان بود.

روز دوم گردهمايي با بازديد از « كارخانه توليدي ساندويچ پانل قم» به مدت 2 ساعت آغاز و با جلسه جمع بندي به مدت 2 ساعت به پايان رسيد. جلسه جمع بندي با پیشنهادات و راهکارهای كارشناسان همراه بود كه اين نقطه نظرات مورد استقبال اداره كل نوسازي مدارس استان قرار گرفت.

شايان ذكر است همزمان و در حاشيه اين گردهمايي، كارگروه معماري نيز با حضور كارشناسان معماري، علاوه بر بازديد تخصصي از تعدادي از پروژه هاي استان قم با نشستي تخصصي در خصوص پروژه هاي مورد بازديد به بحث و كارشناسي پرداختند.