پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ١ شهریور ١٣٩٨
 

به گزارش روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس خوزستان، همايش سرناظران و ناظران اداره كل نوسازي مدارس خوزستان با هدف بررسي مشكلات فراروي ساخت و ساز فضاهاي آموزشي استان، با حضور مهندس فرحبخش مدير كل نوسازي مدارس استان، مهندس رضايي معاون اجرايي و مهندس قرباني معاوني فني برگزار شد.

در ابتداي اين همايش، مهندس فرحبخش ضمن اشاره به نام‌گذاري سال جديد توسط مقام معظم رهبري با عنوان توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني، به تلاش هرچه بيشتر در سال اخير اشاره كرد و افزود: مهندسان  ما بايد در سال جاري با ارائه‌ي راهكارهاي مناسب و توان بيشتر به روند ساخت و ساز فضاهاي آموزشي استان سرعت ببخشند و مشكل فضاهاي آموزشي خصوصا مشكلات بوجود آمده به جهت راه اندازي سيستم 6-3-3 را مرتفع سازند.

وي به موانع و مشكلات سرناظران و ناظران اشاره كرد و گفت: همه موظفيد كه در يك بررسي دقيق، موانع و مشكلات اساسي پروژه‌ها را اعلام نمود تا انشالابه كمك مسئولين استاني و كشوري در رفع آنها برآييم.