پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٨
 همايش سازه منطقه 2 كشور در استان كرمانشاه برگزار شد

همايش دو روزه كارشناسان سازه منطقه 2 كشور، با حضور كارشناسان سازه سازمان مركزي و استانهاي ايلام، لرستان، كرمانشاه و همدان، طي روزهاي 18 و 19 دي ماه در كرمانشاه برگزار گرديد.

در نخستين روز اين همايش دو جلسه كلاس آموزشي در خصوص تحليل ديناميكي توسط دكتر تحملي برگزار گرديد و از 2 پروژه مدارس در حال ساخت در شهر كرمانشاه بازديد بعمل آمد.

همچنين در روز دوم، محاسبات دو پروژه طراحي شده توسط كارشناسان محاسب استان هاي كرمانشاه و همدان ارائه، و از يك كارخانه سازنده اسكلتهاي فلزي پيچ و مهره بازديد شد.