پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٩ شهریور ١٣٩٨
بنجشنبه 29/7/89در محل تربيت معلم شهيد بهشتي مشهد همايش ملي تكريم با حضور وزيرآموزش وپرورش وجمعي از مسئولان برگزار شد.در اين مراسم دكتر حاجي بابايي در جمع 1500خير مدرسه ساز گفتند:مدرسه سازي همچون تربيت هيچ وقت پايان نمي پذيرد.در ادامه دكتر رئيسي معاون عمراني وزير فرمودند:مدرسه سازي ادامه مسير فداكاري وايثاري است كه از دير باز توسط ايرانيان مومن ومتعهد طي شده وپس از پيروزي انقلاب به اوج خود رسيده است حضور پر شور خيرين در صحنه هاي مدرسه سازي به عنوان سنگ بناي توسعه پايدار است