پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ١ شهریور ١٣٩٨
 
 
روز شنبه 19 اسفند ماه همايش خيرين مدرسه ساز با حضور "حسيني" رياست آموزش و پرورش منطقه 15 ، "نعمت بنی آدم" رئيس مجمع خيرين مدرسه ساز تهران ،مسئولين اداره كل ، خيرين مدرسه سازمنطقه 15 و مديران مدارس در سالن شهيد صالحي منطقه 15  برگزار شد .
در اين همايش "حسيني" در مورد انفاق و كرامت  حضرت علي (ع) كه در نماز انگشتر خود را به فقير بخشيدند صحبت كرد و در ادامه گفت : مال و فرزند زينّت  انسان است و بعد  مرگ از انسان  باقيات و صالحات بجا مي ماند.
 بعد از انقلاب مردم درروزهاي  سرد و برفي در جشن نيكوكاري شركت كرده و  كمك مي كنند ، ايرانيان خارج از كشور به مدرسه سازي در ايران اقدام مي كنند مثل  مدرسه پونه رونقي  كه توسط خانواده آن مرحومه  ساخته شده است ، در كار خير سرعت و سبقت بگيريد.
در ادامه مراسم آقاي فقيهي خیر مدرسه ساز كه سه مدرسه را به دانش آموزان کشور هديه كرده است همچنین اظهار داشت : مدرسه سازي ذخيره آخرت است .مدرسه محل رشد افرادي چون  علامه ها و دانشمندان است.
سپس نعمت  بني آدم  رئيس مجمع خيرين مدرسه ساز تهران در خصوص مدرسه سازي و اهداف آن صحبت كردند.
در پايان از خيرين مدرسه ساز منطقه 15 تقدير شد .