پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٨
  همايش تكريم از خيّرين سيزدهمين جشنواره خيّرين مدرسه‌ساز خوزستان با حضور جمعي از مسئولين كشوري و استاني، نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي، روحانيون، روساي آموزش و پرورش و مجامع خيّرين مدرسه‌ساز استان و جمع كثيري از مردم خيّر و خيرانديش برگزار شد.

در اين همايش كه با هدف تقدير از خيّرين و برگزاركنندگان 43 جشنواره در سطح استان خوزستان برگزار شد، ضمن گراميداشت مقام خيّر مدرسه‌ساز، در باب ثواب كار خيرشان و آثار آن در زندگي دنيوي و زندگي پس از مرگ سخن گفته شد و بنا به فرموده مقام معظم رهبري از خيّرين مدرسه‌ساز به عنوان جهادگراني ياد شد كه كار آنها از ماندگارترين كارهاي خير است.

مهندس فرحبخش مدير كل نوسازي مدارس خوزستان، پس از خير مقدم به مدعوين، ضمن اشاره به اعتبارات خوب دولتي كه به ساخت و ساز فضاهاي آموزشي و تجهيزات اختصاص داده شده است، در خصوص جايگاه خيّرين مدرسه‌ساز در كشور عنوان نمود: " خوزستان طي سالهاي گذشته از حيث تعهدات خيّرين همواره حائز رتبه برتر بوده و در سال 1389 با 102 ميليارد تومان بعد از استان تهران رتبه دوم كشور را كسب نموده است و اميد است امسال نيز اين كمكها روند افزايش را داشته باشد.

در انتهاي اين همايش به رسم يادبود به خيّرين مدرسه‌ساز لوح تقديري اهداء گرديد.