پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
پنج شنبه ٣١ مرداد ١٣٩٨
 
 

پانزدهمين جشنواره خيرين مدرسه ساز کشور و سومين جشنواره خيرين استان البرز سه شنبه با حضور جمع کثيري از خيرين و مسئولان برگزار شد و در آن خيران انگيزه خود از مدرسه سازي را ثروتي عنوان کردند که از سوي خدا به آنها براي انجام امور خير عطا شده است.

پانزدهمين همايش خيرين مدرسه ساز کشور و سومين همايش خيرين استان البرز با حضور جمع کثيري از خيرين مدرسه ساز استان البرز، محمد رضا حافظي رئيس مجمع خيرين مدرسه ساز کشور، محمد رضا جعفري مدير کل دفتر مشارکت هاي مردمي سازمان نوسازي مدراس کشور، سعيد نجاري رئيس مجمع خيرين استان البرز، بهرامي مدير کل تجهيز و نوسازي مدارس استان البرز، اکبر حليمي مدير کل آموزش و پرورش استان البرز، ناصر رجبي معان سياسي استانداري البرز و معاونان و مديران نواحي آموزش و پرورش کرج در کانون فرهنگي تربيتي امام علي(ع) برگزار شد که در پايان جشنواره خيرين مدرسه ساز استان البرز ضمن تقدير از خيرين استان نشان افتخاري نيز  به حافظي رئيس مجمع خيرين مدرسه ساز کشور اهدا شد.

قدرت سازندگي کشور در مدرسه سازي است

رئيس مجمع خيرين مدرسه ساز کشور با بيان اينکه اين نام هاي خير افراد مدرسه ساز در اذهان هميشه باقي خواهد ماند گفت: در حال حاضر 500 هزار خير در کشور با نيت ها الهي مال و ثروت خود را در راه مدرسه سازي اهدا مي کنند.

محمد رضا حافظي ادامه داد: با وجود تحميل تحريم ها ،  اندکي از انگيزه خيرين براي مدرسه سازي کم نشده و ما با کمک اين افراد با عزم و اراده اي قوي به فعاليت هاي خود ادامه مي دهيم و مشارکت 100 هزار دانش آموز و فرهنگي در اين عرصه تنها بخشي از اشتياق مردم براي حضور در اين امر است.

خيرين در تکميل پروژه هاي نيمه تمام دولتي ياري رساني کنند

مدير کل دفتر مشارکت هاي مردمي سازمان نوسازي مدراس کشور با بيان رويکردهاي برگزاري جشنواره خيرين مدرسه ساز گفت: در سال گذشته با برنامه ريز هاي انجام شده رويکرد جشنواره به سمتي هدايت شدکه مردم با پول هاي ريز هم بتوانند در اين امر مشارکت داشته باشند.

محمد رضا جعفري ادامه داد: در سال جاري با توجه به نيمه کاره بودن برخي از پروژه هاي مدرسه سازي دولتي رويکرد اتمام اين پروژه ها برنامه ريزي شد و از خيرين نيز درخواست داريم با مشارکت در اين امر تلاش کنند تا مدارس نيمه کاره دولتي به اتمام برسد.

وي اظهار داشت: اگر خيري در اين امر مشارکت کند مدرسه با وجود دولتي بودن به نام وي ثبت خواهد شد.

مدير کل دفتر مشارکت هاي مردمي سازمان نوسازي مدراس کشور از خيرين خواست پيگير تعهدات خود در جشنواره هاي قبل باشند.

34 مدرسه در البرز مقاوم سازي شدند

مدير کل آموزش و پرورش استان البرز نيز در پانزدهمين جشنواره خيرين مدرسه ساز ضمن ابراز خرسندي از ژرف انديشي خيرين در راستاي تحقق اهداف تعليم و تربيت در هوشمند سازي مدارس گفت: با وارد کردن فناوري هاي نوين به سيستم آموزشي ميزان يادگيري 75 درصد افزايش مي يابد.

اکبر حليمي ادامه داد: در سال گذشته 44 مدرسه در استان البرز مقام سازي شد و 34 مدرسه ديگر در حال تکميل است.

وي اعلام کرد: همچنين در استان البرز 600 مدرسه در حال تخريب و بازسازي است که تا کنون 40 درصد پيشرفت فيزيکي داشته است.

مدير کل آموزش و پرورش استان البرز در خصوص هوشمند سازي مدارس استان البرز گفت: به همت مديران، خيرين و اوليا بيش از چهار هزار کلاس درس هوشمند سازي شده اند که طبق اعلام وزارت خانه متبوع البرز با وجود نوپا بودن برترين استان در هوشمند سازي مدارس شناخته شده است.

وي از خيرين درخواست کرد در کنار ساخت و توسعه مدارس به هوشمند سازي نيز توجه ويژه اي داشته باشند.