پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢ شهریور ١٣٩٨
 

هم اکنون تعداد 9 پروژه مشارکتی دراستان خراسان شمالی دردست ساخت می باشد.

 

به گفته مديرکل نوسازي ، توسعه وتجهيز مدارس خراسان شمالي :

مجموع کمکهاي خيرين خراسان شمالي به امر مقدس مدرسه سازي درسال 89 مبلغ 72 ميليارد و 606 ميليون ريال درقالب جذب 66 خيربا تعهدات : ساخت 13 فضا با 35 كلاس درس ، تعداد 3 پروژه درقالب ساخت نمازخانه ، سالن ورزشي وکتابخانه ، اهداي 17 قطعه زمين به مساحت 86هزار و 200متر مربع ، 34 مورد اهداء نقدي  و 5 مورد نيز ساير موارد از قبيل اهداء تجهيزات ومصالح ساختماني و... بوده است .

ابوالقاسم بابايي با بيان اينکه از بين 66 خير مدرسه ساز 16 نيكوكار از بانوان مي باشند  كه ساخت 2 فضاي آموزشي با 4كلاس راعهده دار شدنداظهار داشت، اداره کل نوسازي مدارس با کمک مجمع خيرين مدرسه ساز خراسان شمالي از سال 1385 تاکنون موفق به شناسايي ، جذب وهدايت بيش از 300نفر از خيرين مدرسه ساز گرديده که اين عزيزان  تعداد 34 فضاي آموزشي  با 92 کلاس درس را احداث وتقديم آينده سازان اين مرز وبوم کرده اند .

مهندس بابايي گفت : هم اكنون خيرين مدرسه ساز در اين استان ساخت 9پروژه با 28 كلاس درس با اعتباري بالغ بر 10 ميليارد ريال رادر دست اجرا  دارند كه پيش بيني مي شود اغلب اين پروژه ها درطي سال جاري  افتتاح وبه بهره برداري برسد .

وي گفت يكي از اين پروژه ها مدرسه 5 كلاسه ي روستاي محمد آباد شهرستان فاروج است که با همت بانک رفاه کارگران درحال ساخت مي باشد وي به پروژه هاي  3کلاسه روستاي جعفر آباد شهرستان فاروج وآموزشگاه 5کلاسه روستاي سوخسو هاشم  در رازوجرگلان اشاره کرد وگفت اين پروژه ها توسط بنياد خيريه برکت هم اکنون درحال احداث مي باشد .

وي از ديگر پروژ هاي مشارکتي  نظير :  مدرسه 5کلاسه شهرک انديشه جاجرم ، خوابگاه نسيبه آشخانه ، مدرسه 3کلاسه خرمده غربي مانه وسملقان ، مدرسه 5کلاسه روستاي خوش اسفراين ، آموزشگاه 2کلاسه وسلف سرويس روستاي ينگه قلعه شيروان نام برد که با همت خيرين گرانقدر مدرسه ساز درحال ساخت مي باشند . 

 

 

                                                            ايماني

مسئول روابط عمومي اداره کل نوسازي مدارس