پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٢٨ بهمن ١٣٩٧
به مناسبت هفته پژوهش كه از تاريخ 22آذر ماه تا 28 آذر در محل دائمي نمايشگاه بين المللي برگزار مي شود .سازمان نوسازي مدارس كشور نيز حضور فعال دارد و از همه همكاران ،‌پژوهشگران ،دانش پژوهان و محققين محترم دعوت بعمل مي آورد كه از اين غرفه بازديد نمايند .