پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
 

 

احتراماً ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان ، ماه عبادت و تزکیه نفس و آرزوی توفیق مومنین عزیز در این ماه پر خیر و برکت و در هفته مبارک دولت و مهر ماه سال جاری پروژه های این اداره کل همگام با سایر ادارات دیگر به بهره برداری خواهد رسید . در هفته مبارک دولت و مهر ماه 48 پروژه با 168 کلاس درس تحویل دستگاه بهره برداری می گردد که جهت اجرای این پروژه ها بالغ بر 12 میلیارد و هشتصدو میلیون تومان هزینه گردیده است .

در سال جاری اداره کل نوسازی مدارس استان حدود 225 پروژه در قالب 153 کلاس درس با اعتبار مصوب 000/000817 تومان از محل اعتبارات استانی تعداد 8 پروژه با 153 کلاس درس از محل اعتبارات ملی مشارکتی 4 پروژه ملی با 32 کلاس درس با اعتبار اولیه 810 میلیون تومان و 61 پروژه در قالب 338 کلاس درس با اعتبار 12 میلیارد تومان از محل اعتبارات تخریب و بازسازی در دست اجرا می باشد .