پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٩ شهریور ١٣٩٨
 

با تاییدات خداوند متعال و در ظل توجهات حضرت ولیعصر عج هفتمین جلسه هیئت مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز گیلان با حضور مهندس سعادتی استاندارمحترم گیلان  ؛ رئیس و مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز و مدیر کل نوسازی مدارس گیلان در محل دفتر مجمع خیرین مدرسه ساز واقع در رشت خیابان سعدی جنب اداره کل نوسازی مدارس گیلان انتهای کوچه تعاونی برگزار گردید . در این جلسه استاندار محترم گیلان ضمن پاسداست مقام شامخ خیرین محترم مدرسه ساز رهنمود های بسیار سازنده ای در جهت پیشبرد اهداف مجمع بیان فرمودند سپس هریک از اعضای هیئت مدیره مجمع خیرین نقطه نظرات خود را پیرامون مسائل جاری مطرح و در نهایت تصمیم گیری برای رفع نیازها و تعالی هرچه بیشتر مجمع خیرین مدرسه ساز گیلان صورت گرفت .