پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
پنج شنبه ٣١ مرداد ١٣٩٨

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان زنجان ، هفتمین جلسه هماهنگی ستاد شانزدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان زنجان با حضور اعضاء شانزدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز در سالن مجمع خیرین مدرسه ساز استان زنجان برگزار گردید.

ابتدا مهندس آقاخانی با بیان مطلب شانزدهمین جشنواره خیرین با رویکرد اتمام پروژه های نیمه تمام در استان  برگزار میشود مطرح و گفتند امیدواریم که این جشنواره هر چه با شکوهتر از جشنواره گذشته برگزار شود. و در ادامه جلسه وظایف کمیته های جشنواره مورد بحث و بررسی قرار گرفت.