پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢٧ بهمن ١٣٩٧
 

به گزارش روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس استان تهران در این مراسم دانش آموزان مدارس خیر ساز و فرهنگیان خیر نیز حضور دارند كه مطابق هر سال ضمن دعوت از خیرین برای كمك به امر مدرسه سازی در كشور از تلاشگران و خیرین این عرصه قدردانی می شود.