پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ١ شهریور ١٣٩٨
 

به گزارش روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس استان تهران در این مراسم دانش آموزان مدارس خیر ساز و فرهنگیان خیر نیز حضور دارند كه مطابق هر سال ضمن دعوت از خیرین برای كمك به امر مدرسه سازی در كشور از تلاشگران و خیرین این عرصه قدردانی می شود.