پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٨
 

اين جشنواره با حضور خيرين مدرسه ساز،مهندس درباني مدير كل نوسازي ،توسعه وتجهيز مدارس استان ، ،مهندس محمدي مدير كل دفتر تداركات و تجهيزات سازمان نوسازي مدارس كشور ، ،امام جمعه ،شهردار و اعضاي شورا شهر ،روساي آموزش وپرروش ميامي و بسطام ومتمكنين در سالن همايشهاي كانون شهيد بهشتي شاهرود  برگزار گرديد .

 

دراین جشنواره  میر ابوالحسنی  مدیر آموزش وپرورش شهرستان شاهرود ضمن گرامیداشت یاد وخاطره خیرینی که به رحمت ایزدی پیوستند درمورد پروژه های خیری ودولتی ،کمبود ها ونیازهای دوشهرستان شاهرود وبیارجمند گزارشی ارائه نمودند 

 

 گروه  مذهبی عرفان،سرود دانش آموزی دبستان شهید محمد منتظری  در این جشنواره برای گرامیداشت خیرین مدرسه ساز برنامه اجرا کردند

 

 

در اين جشنواره از سيزده خير مدرسه سازشاهرودي و هشت خيّرمدرسه ساز  بيارجمندي  تجليل بعمل آمده و خيرين در اين جشنواره  تعهد تكميل يك باب آموزشگاه نيمه تمام در شاهرود و كمك نقدي را تقبل نمودند  .`