پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
پنج شنبه ٣١ مرداد ١٣٩٨
 

هفتمين جلسه پيگيري ستاد برگزاري پانزدهمين جشنواره خيرين مدرسه ساز استان اردبيل  

هفتمين جلسه پيگيري ستاد برگزاري پانزدهمين جشنواره خيرين مدرسه ساز استان اردبيل برگزار شد.

در اين جلسه ضمن پيگيري مصوبات قبلي و اقدامات انجام يافته در خصوص برگزاري مطلوب و متنوع جشنواره راهكارهاي لازم از سوي اعضاء ارائه و تصويب گرديد.

از جمله موارد مورد بحث اين جلسه نحوه تبليغات شهري و رسانه اي، نحوه استقبال از ميهمانان ، اسكان و پذيرايي از ميهمانان و مواردي در مورد برپايي نمايشگاه و چيدمان محل برگزاري جشنواره ، بود.