پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٨
 
 هشتمين جلسه شناسنامه فني فضا دراداره كل نوسازي مدارس قزوين و با حضور كليه دست اندر كاران شناسنامه هادر تاريخ  03/05/89برگزارشد0در اين جلسه بعد از تلاوت قرآن كريم مدير پروژه شناسنامه فني فضانكات قوت وضعف و نحوه ي پيشرفت روند كار شناسنامه هارا با حاضرين بررسي كردندو مقررشد كه همه همكاران درعين دقت وتوجه به صحت كار؛باشتاب مضاعفي به اين موضوع بپردازند تادر موعد مقرركار شناسنامه فني فضا به پايان برسد0