پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨

مديركل نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس استان سمنان از بهره برداري هشت واحد آموزشي همزمان با آغاز سال تحصيلي جديد خبر داد.

'حميد عليان نژاد'  گفت: اين واحدها با 54 كلاس درس و زيربناي هفت هزار و 500 مترمربع در نقاط مختلف اين استان احداث شده است.
وي با بيان اينكه براي ساخت اين واحدها 30 ميليارد ريال هزينه شده است اظهار داشت: در صورت تامين اعتبار و نصب انشعابات اين تعداد واحد آموزشي به 12 واحد افزايش مي يابد.
عليان نژاد گفت: در صورت افزايش شمار واحدها به 12 واحد در آغاز سال تحصيلي 90 كلاس درس به كلاسهاي درسي اين استان افزوده مي شود.
وي از طرح مقاوم سازي واحدهاي آموزشي در استان سمنان نيز خبر داد و گفت: در اين زمينه 13 طرح در دست اجراست.
مديركل نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس استان سمنان با اشاره به اينكه اين طرحها با هفت ميليارد ريال اعتبار در حال اجراست پيش بيني كرد تا دو ماه آينده 11 واحد از اين تعداد به بهره برداري برسد.
همزمان با آغاز سال تحصيلي جديد بيش از 100 هزار دانش آموز در استان سمنان به سر كلاسهاي درس مي روند