پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
 
تهران - مديركل آموزش و پرورش شهر تهران ،گفت: براساس مصوبه جديد سفر استاني هيات دولت، بازسازي و نوسازي يك هزار نمازخانه مدارس شهر تهران در دستور كار قرار گرفته و بازسازي مي شود.

'زكريا يازرلو' روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي ايرنا با بيان اينكه حدود يك قرن از قدمت ساختمان هاي مدارس شهر تهران مي گذرد، افزود: با توجه به ازدحام دانش آموزان و فرسودگي برخي ساختمان ها، بازسازي، نوسازي و تجهيز نمازخانه هاي مدارس در اولويت كاري قرار گرفته و ضروري است.
مديركل آموزش و پرورش شهر تهران به مجموع پنج هزار مدرسه فعال در شهر تهران اشاره كرد و ادامه داد: با اجراي طرح بازسازي و تجهيز نمازخانه مدارس، حدود 20 درصد از اين اماكن بازسازي و به تجهيزات صوتي، فرش، محراب، قرآن كريم و كتاب ادعيه مجهز مي شوند.
به گفته يازرلو، اعتبار اين طرح از مصوبات سفر سوم هيات دولت و از طريق كارگروه فرهنگ و هنر تامين شده و بازسازي نمازخانه هاي اين تعداد مدارس بايد در مدت پنج سال به پايان برسد.
مديركل آموزش و پرورش شهر تهران، فرايند اصلي آموزش و پرورش را معطوف بر مجموعه فعاليت هاي ديني، فرهنگي، تربيتي و اجتماعي دانست و ادامه داد: نماز برجسته ترين اين فعاليت هاست كه پيش از مبادرت به برنامه ريزي كلاس درسي، وقت نماز را درون برنامه كلاسي تنظيم كرده و بعد دروس و فعاليت هاي ديگر را متناسب با ماده درسي در برنامه كلاسي تمامي مدارس آموزش و پرورش شهر تهران گنجانده شده است.
يازرلو با بيان اينكه تمامي مدارس شهر تهران به نمازخانه مجهز است ، گفت: ترويج و اقامه نماز بايد به صورت خود انگيخته توسط دانش آموزان و مربيان مورد توجه قرار گيرد .