پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٩ شهریور ١٣٩٨
 
هر وقت احساس پوچی می کنم سری به مدرسه ها می زنم
پدرش پیش از فوت زیاد کار خیر انجام می داد و او هم با تشویق پدر در این مسیر قرار گرفت، هر وقت احساس پوچی می کند سری به مدرسه ها می زند و حال و هوایی عوض می کند.
گفتگوی صمیمانه ما را با این خیر مدرسه ساز بخوانید:
برای خیر مدرسه ساز شدن چه معیارهایی لازم است؟
حتما نباید کسی که مدرسه می سازد ثروتمند باشد. کار خیر اگر اجباری شود دیگر نیک نیست و  بیشتر خیرین تمایلی به معرفی شدن ندارند تا با شهرت، اجر کارشان را از دست ندهند.
چگونه می توان دیگران را به کار خیر دعوت کرد؟
به نرمی باید از تاثیرات این عمل برایشان بگوییم، بی شک هر که ذره ای نیت خیرخواهانه داشته باشد دست به کار می شود به ویژه مدرسه سازی که محلی برای علم آموزی است.
انتظارتان از مسئولین و دانش آموزان این مدارس چیست؟
دانش آموزان به خوبی علم بیاموزند و در آینده نیز خودشان کار خیر انجام دهند، معلمین که واقعا شغل انبیا را دارند از تدریس کم نگذاشته و دانش آموزان را جهت کار خیر ترغیب کنند.
چه توصیه ای برای سایرین دارید؟
به عنوان کسی که شیرینی کار خیر را چشیده و توانسته است از این دنیای هیچ و پوچ ذخیره ای برای آخرت و لذت دنیایی داشته باشد معتقدم همه انسان ها هر اندازه که می توانند کار خیر را خالصانه در راه خدا انجام دهند که مدرسه سازی یک از بهترین آن ها است.