پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
 
از سال 1384 تا 1389 در استان خراسان رضوی دو هزار 500 پروژه مدرسه سازی با 9 هزار و 600 کلاس درس به بهره برداری رسیده که نشان می دهد به طور متوسط هر ماه 35 مدرسه در استان احداث شده است.
همچنین با اجرای طرح تخریب و نوسازی مدارس فرسوده که از سال 85 آغاز شده، تاکنون 442 مدرسه فرسوده با سه هزار و 569 کلاس و زیربنای 464هزارو 25 مترمربع بازسازی شده است