پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
پنج شنبه ٣١ مرداد ١٣٩٨
 
مسئولان اداره آموزش و پرورش منطقه 17 تهران در راستای تقویت و اشاعه فرهنگ ناب و ارزشمند مدرسه سازی در مناطق محروم در نظردارند در برنامه ای ویژه از خیرین مدرسه ساز منطقه 17 تهران تقدیر کنند.
به گزارش خبر نگار مجمع خیرین مدرسه ساز، قرار است مسئولان اداره آموزش و پرورش منطقه 17 تهران با اجرای برنامه ای با دعوت از خیرین مدرسه ساز این منطقه از جمله قریشی و جلالی و شهروندان ، اولیا و مربیان و... به طور شایسته ای از آنها قدر دانی کنند .
بر پایه این گزارش مسئولان اداره آموزش و پرورش منطقه 17 تهران برای خیرین مدرسه ساز منطقه 17 سفر زیارتی به عنوان هدیه معنوی در نظر گرفته اند که در آینده نزدیک جزئیات و چگونگی این برنامه به اطلاع شهروندان و جامعه خیران مدرسه ساز خواهد رسید.