پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٩ شهریور ١٣٩٨
پدر شهيد سيدقائم مصطفوي در چهاردهمين جشنواره خيرين مدرسه ساز قاين قطعه زميني به مساحت 1500 مترمربع به ارزش 300 ميليون تومان در مركز شهر قاين را به آموزش و پرورش اهدا كرد.
در چهاردهمين جشنواره خيرين مدرسه ساز شهرستان قاين كه با حضور بيش از 700 عضو انجمن خيرين مدرسه ساز شهرستان و در دانشگاه پيام نور قاين برگزار شد، نيك انديشان خير مبالغ نقدي و غيرنقدي را به امر توسعه آموزش و پرورش، كمك به دانش آموزان نيازمند و مدرسه سازي كمك كردند.در اين همايش مديركل نوسازي خراسان جنوبي در گزارشي از خدمات و مشاركت بسيار بالاي خيرين و فرهنگيان شهرستان در امر مدرسه سازي تقدير كرد و از نماينده قاينات در مجلس شوراي اسلامي خواست در تسهيل قوانين توسعه، تجهيز و نوسازي و ساخت و ساز مدارس در آموزش و پرورش تلاش كند و نمايندگان مردم كمك كنند تا موانع پيش روي توسعه در آموزش و پرورش برداشته شود.
در چهاردهمين جشنواره خيرين مدرسه ساز شهرستان قاين بالغ بر 788 ميليون تومان به امر مدرسه سازي و تجهيز و توسعه آموزش و پرورش و كمك به دانش آموزان مستعد و محروم شهرستان كمك شد.