پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
پنج شنبه ٣١ مرداد ١٣٩٨
 

با حضور رییس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور، در هجدهمین جلسه هیات مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز شهر تهران افزایش فعالیت های دفاتر نمایندگی های مجمع و اختصاص یک نیروی تمام وقت از سوی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران در این دفاتر مصوب شد.

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین مدرسه ساز شهر تهران، بیش از سه سال از فعالیت نمایندگی های مجمع خیرین در مناطق 20 گانه آموزش و پرورش شهر تهران

می گذرد، در راستای تکمیل اهداف این نمایندگی ها، در هجدهمین جلسه هیات مدیره خیرین مدرسه ساز شهر تهران اختصاص یک نیروی تمام وقت از سوی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران برای این نمایندگی ها به تصویب رسید.

همچنین ارزیابی عملکرد و رتبه بندی فعالیت نمایندگی ها و برگزاری جلسه مشترک مسئولان نمایندگی ها با رابطان جدید در محل اداره کل آموزش و پرورش از دیگر مصوبات این جلسه بود.