پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٨
  مهندسان طراحی صنعتی اقدام به طراحی نسل تازه ای از نیمکت های مدرسه کرده اند.

نسل تازه ای از نیمکت های مدرسه توسط مهندسان طراحی شده است که فضای کمتری اشغال می کند.

 این نیمکت ها تک نفره بوده و با توجه به اینکه نیازمند فضای زیادی نیستند، برای مدارس کوچک بسیار قابل کاربرد هستند.